Passa al contingut principal

Lliurat el VIIIè Premi Raimon Algueró

Els VIIIè Premi Raimon Algueró que anualment lliura l'Associació ha recaigut, enguany, en els següents treballs de recerca
  • CLICK & HELP, de Toni Matabosch Montobbio i Pablo Bosch Liarte. Tutora: Sònia Ortega.
  • Aerodinàmica, la clau de la eficiència energètica?, de Pau Alomar Ferré, Guillem Martín Sesé, Víctor Salvia Punsoda. Tutor: Alessandro Maccarrone.


A continuació adjuntem un breu resum dels treballs premiats. Enhorabona als guanyadors!


CLICK & HELP

És un projecte que fa un estudi i posterior
creació d’una plataforma que gestiona el voluntariat. Una solució
materialitzada amb suport web i una aplicació per a smartphones que
pugui arribar a tothom. Apropar i facilitar el voluntari i el
voluntariat a empreses i persones d’arreu és el darrer objectiu
d’aquest projecte ja que avui dia no hi ha cap servei que gestioni,
promogui i faciliti el voluntariat adequadament.

En primer lloc, un anàlisi de la competència per tal de veure quines
solucions han aplicat altres a la mateixa problemàtica que la nostra,
ens ha permès verificar que la nostra idea es desmarca de la resta.
Després es du a terme una captació d’informació d’organitzacions
i possibles usuaris de la plataforma en qüestió, en forma
d’enquestes, que confirma un veritable interès per col·laborar per
part d’organitzacions i voluntaris.

Finalment definim les funcionalitats de la plataforma per procedir al
seu disseny. Fet això s’estudien les diferents fonts de finançament
d’un projecte sense ànim de lucre i s’estima el pressupost
necessari per llançar la plataforma al mercat a més de mantenir-la
durant un any i tenint en compte despeses de personal o de màrqueting.Aerodinàmica, la clau de la eficiència energètica?

El pic del petroli, més conegut com a “crash oil”, és un greu problema energètic analitzat al treball des del sector automobilístic, ja que és un dels que més n’utilitza. El principal objectiu ha estat trobar una solució raonable per a aquest problema mitjançant la disciplina de l’aerodinàmica.
Un cop assolides les bases necessàries sobre l’aerodinàmica, es formula la hipòtesi que amb la instal·lació de noves peces aerodinàmiques en els vehicles, el fregament de l’aire disminuiria i, com a conseqüència, es produiria una disminució del consum del petroli. Utilitzant el túnel de vent de la UPC a Castelldefels hem pogut fer les mesures pertinents.
Realitzades les mesures, els resultats verifiquen la nostra hipòtesi: l’aerodinàmica ha anat millorant al llarg dels anys, però hauria de fer un salt qualitatiu, passar a tenir un paper mes important, ja que, així disminuiríem molt el consum del petroli, la contaminació per gasos com el diòxid de carboni i, a més, estalviaríem diners.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog